Mobile Menu button
X

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen binnen onze organisatie Nederland-Warm.

Kennisgeving privacy beleid

Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.

Wij respecteren en beschermen uw privacy

Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst ten aanzien van onderhoud, reparatie en vervanging van en aan uw technische installaties en voldoen aan een wettelijke plicht.

Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van producten ten behoeve van Nederland-Warm koop, installatie, onderhoud en/of serviceabonnement of een ander product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten. Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Nederland-Warm legt uitsluitend de opgeven naam, adres, telefoonnummer(s), e-mail adres(sen) en op het adres aanwezige toestel gegevens vast.

Inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen. U kunt daarom bij ons per e-mail afkomstig van het bij ons bekende e-mail adres opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met betrekking tot garantieregistratie van een product bij de fabrikant en met het incassobureau wanneer u uw betalingsverplichting niet nakomt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021....